Třídenní exkurze do Budapešti začala dne 22. 10. cestou z Ústí n. L. do Budapešti, kde jsme společně v odpoledních hodinách absolvovali prohlídku Muzea výtvarných umění. Následující den jsme uskutečnili společnou prohlídku historické expozice Národního muzea a odpoledne pak Maďarské národní galerie. Poslední den, 24. 10. jsme z Budapešti přejeli do Ostřihomi, kde následovala opět společná prohlídka katedrály a Křesťanského muzea.