Fakulta umění a designu ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádala studentskou konferenci s názvem Co činí současné umění nesrozumitelné. Konference proběhla 15. 10. 2014 v přednáškovém sále (Aula č. 537) Fakulty umění a designu (Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem).

Umění v tomto ohledu hraje důležitou roli, neexistuje umělecké dílo, které by “něco” nereflektovalo nebo na “něco” nereagovalo. Umění nám pomáhá svět okolo nás vstřebávat a porozumět mu. Ale to pouze tehdy, pokud rozumíme znakům, které se v dané době či situaci vyskytují. Jsme-li účastni dnešní reality, rozumět jim by nemělo být příliš složité. Proč je tedy současné umění tak nesrozumitelné?
Snaha hledat odpovědi na tyto otázky nás vedla k uspořádání konference vybraných kateder Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem napříč fakultami. Jsou to zejména Katedra dějin a teorie umění (FUD), Katedra výtvarné kultury a Katedra výtvarných umění (PF), Katedra historie a Katedra politologie a filosofie (FF), ale byla zpřístupněna i širší veřejnosti.

Více informace zde.

Program konference