Exkurze byla zahájena 7. 10. 2013 odjezdem od Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v 19:30. V ranních hodinách jsme přijeli 8. 10. 2013 do Benátek a následovala prohlídka města s výkladem k celkové historii a jednotlivým uměleckým památkám. Druhý den (9. 10. 2013) byl zahájen návštěvou 55. ročníku benátského bienále s názvem Il Pallazo Enciclopedico, a to v části expozice v Giardini. Třetí den exkurze (10. 10. 2013) byla navštívena druhá část expozice benátského bienáleArsenale. Čtvrtý den (11. 10. 2013) se část studentů vydala na prohlídku ostrovů v benátské laguně Murano, Burano, Torcello, kde shlédli řadu unikátních památek jako např. kostely s. Donáto, s. Fosca. a baziliku na ostrově Torcello. Část studentů se vydala do Benátek projít si ukázky speciálních národních pavilonů a přidružených expozic, ale také navštívili výstavy v Galeria dell´ Accademia či sbírky v Peggy Guggenheim museum.

V sobotu 12. 10. 2013 jsme ukončili ubytování v Benátském Mestre a vydali se do 40 kilometrů vzdáleného města Padova. V Padově jsme začali prohlídkou kostela delli Eremitani, následovala procházka starým městem až do centra na prohlídku Pallazo dela ragione, následovala prohlídka baptisteria při padovském dómu a pak jsme pokračovali ke kostelu sv. Antonína Paduánského, vynikající stavbě italské gotiky. Následovala prohlídka kaple Scrovegni a poté si studenti mohli navštívit ještě Muzeo archeologico.