Kunsthistorická přednáška dr. Jana Bierhanzla uvedla studenty do filosofie Emmanuela Levinase.

Bierhanzl IMG_0191