Kunsthistorická přednáška realizovaná dr. Janem Klípou byla věnována středověké kresbě, především památkám ze 14. a 15 století na českém území. Jan Klípa působí jako kurátor Sbírky starého umění a tajemník referátu pro vědu a výzkum Národní Galerie v Praze. Zabývá se deskovou malbou 14. a 15. století ve střední Evropě, historiografií a metodologií oboru a vztahu umění a liturgie.

IMG_1409IMG_1411