Projekt Corona Culturae, jehož řešitelem jsou Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta umění a designu UJEP, uspořádal ve vzájemné spolupráci tři mezinárodní konference na témata těmto fakultám blízké (historie a umění, pedagogika umění, vzdělávání, historie umění, teorie umění), čímž došlo k mezioborovému propojení fakult a výuky.

ARS MONTANA / 10. – 11. 4. 2014 / zámeček Větruše, Ústí n. L. / program

OBRAZ V PROSTORU / 10. – 12. 4. 2013 / FUD UJEP, Ústí n. L. / plakát / program

PEDAGOGIKA UMĚNÍ – UMĚNÍ PEDAGOGIKY / 15. – 17. 10. 2012 / PF UJEP, Ústí n. L. /

plakát / program