Přednáška s aktuálním názvem Fenomén romské emeigrace se zaměřila na romskou migraci z České republiky v letech 1997 až 2004. Filozof Petr Kouba představil romskou emigraci jako fenomén, který odhaluje limity moderní politické filosofie a nutí k jejich kritickému překročení. Ve světle událostí, které provázely romskou emigraci, byl redefinován vztah mezi státem a populací, zejména pak menšinovou populací. Bylo nastíněno chápání menšin jako dynamického a spontánního faktoru současného sociálního života.

Přednáška se konala na půdě FUD a byla spolupořídána FF UJEP z cyklu kunsthistorických přednášek projektu.

IMG_0187KOuba