Dvoudenní exkurze do Plzně a Chebu připravená pro studenty FF, PF a FUD UJEP pod vedení doc. Ottové byla zaměřena primárně na trojici expozic gotického výtvarného v Plzni, Chebu a Chomutově. Externí výuka vedená doc. Ottovou byla zahájena 20. 3. v dopoledních hodinách návštěvou výstavy „Obrazy krásy a spásy“; Gotika v jihozápadních Čechách, konané v galerii Masné krámy v Plzni. Prohlídka byla komentována autorkou výstavy doc. Ottovou a Mgr. P. Jindrou. Poté následovala komentovaná prohlídka interiéru chrámu sv. Bartoloměje, návštěva expozice tzv. magického realismu 20. století, komentovaná Mgr. Jindrou a studentům byla nabídnuta také možnost návštěvy vernisáže výstavy „Na okraji davu“; Umění a sociální otázka v 19. století.

Druhý den pokračovala exkurze přejezdem do Chebu, kde proběhla komentovaná prohlídka zdejší Galerie výtvarného umění. Část obsahující moderní umění komentoval ředitel galerie Mgr. M. Fišer, gotickou expozici její autorka doc. Ottová. Poté následovala komentovaná prohlídka interiéru kostela sv. Mikuláše. Posledním bodem programu byla návštěva expozice gotického umění Oblastního muzea v Chomutově. Komentované prohlídky se tentokrát ujal PhDr. L. Turčan.