Srdečně Vás zveme na konferenci v Ústí nad Labem na Větruši k tématu:

Umělecký a kultrurní transfer v otevřené oblasti česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku 1459-1620.

Kongference se koná na zámečku Větruše od 10. do 11. 4. 2014 a její program zde ke stažení.