PROGRAM / odborné vedení: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

  1. den / odjezd z Ústí nad Labem do Plzně v dopoledních hodinách. Návštěva výstavy „Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách“ s komentářem spoluautorky výstavy doc. M. Ottové, společná návštěva kostela sv. Bartoloměje, prohlídka expozice umění 20. století a individuální možnost návštěvy Západočeského muzea. Ubytování v Plzni
  2. den / ranní přejezd z Plzně do Chebu, zde prohlídka stále expozice gotiky Galerie výtvarného umění v Chebu a expozice moderního umění. V odpoledních hodinách přejezd do Chomutova, kde bude exkurze uzavřena komentovanou prohlídkou nově koncipované expozice gotického umění v severozápadních Čechách.  Příjezd od Ústí nad Labem v podvečerním čase. (Možnost vystoupit po dohodě trase cesty).

V případě zájmu o účast na exkurzi je nutné vyplnit co nejdříve závaznou přihlášku a poslat ji na adresu: jakub.patek@ujep.cz, v elektronické podobě a to nejpozději do 15.02.2014. Zároveň je nutné do 15.02.2014 přinést i vlastnoručně podepsanou přihlášku osobně. Kapacita exkurze je omezena.