PŘEDNÁŠKA SE KONÁ NA PŮDĚ FUD UJEP, Pasteurova 9, Ústí n. L., aula č. 537 a je určená pro všechny, kdo se zajímají o filozifi, estetiku, umění a historické vědy.

Anotace přednášky:

Vzhledem k politováníhodné okolnosti, že v českém prostředí se recepce Waltera
Benjamina často omezuje na jeho pozdní a nikoli reprezentativní „Umělecké dílo
ve věku technické reprodukovatelnosti“, se v přednášce zaměříme na Benjaminovy
ranější úvahy. Soustředíme se zejména na otázku ontologického charakteru
uměleckého díla a na problém podstaty umělecké kritiky.

Pozvánka na přednášku :)