Panna Maria Bolestná z Krupky – Bohosudova jako královna svobodných umění – Karel Škréta a ranné teze pražské univerzity je další zajímavou přednáškou z cyklu kunsthistorických přednášek v rámci projektu Corna Culturae a koná se od 14:00 na půdě FF a PF UJEP – učebna CS 122 (České mládeže 8, ÚL).

PhDr. Petra Zelenková, Ph.D. je dlouholetou zaměstnankyní sbírky grafiky a kresby Národní galerie, zaměřující svou badatelskou aktivitu především na středoevropskou barokní grafiku 17. a 18. století a problémy její ikonografie. Výrazně profilujícím tématem je pak hluboký zájem o grafické podoby univerzitních tezí tohoto období. Petra Zelenková byla autorkou výstavy Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích a aktuální výstavy Johann Wilhelm Baur (1607*1642) * Metamorfózy.