Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem společně se Západočeskou galerií v Plzni pořádají studentskou konferenci s názvem Síla regionu. Konference proběhne 21. 5. 2014 v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni (Pražská 13).
Program je koncipován do dvou základních okruhů, které se zabývají fenoménem rozvoje regionálních uměleckých scén. Abstrakty příspěvků zasílejte do 10. 3. 2014 na e-mail: silaregionu@gmail.com.

První blok: Výtvarná scéna v regionech – kritický regionalismus. Druhý blok: Umělecké projevy v posttotalitní společnosti. Podrobný obsah daných témat a termíny naleznete ZDE.

Konferenci připravují studenti inovovaného PVK Prezentace uměleckého díla v rámci projektu OP VK Corona Culturae.