POSLEDNÍ TŘI KUNSHISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY! | 25., 27., 28. 2. 2014 | Aktuality FF

Přednáškový cyklus na přelomu zimního a letního semestru se uzavírá :

út 25. 2. v 11:00 / Jan Bierhanzl, Ph.D. – Umění nás vytrhuje ze světa. Estetický exotismus Emmanuela Levinase / FUD UJEP, aula č. 537 / pozvánka

čt 27. 2. v 15:30 / Jan Klípa – Kresba ve středověké dílenské praxi. Památky “české”kresby ze 14. a 15. století. / PF UJEP, CS 122 / pozvánka

pá 28. 2. v 10:30 / Mgr. Nina Michlovská – Otto Placht – Brány vnímání / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / pozvánka


Nové a inovované PVK na FF, FUD a PF UJEP! | LS 2013/2014 | Aktuality

Vážení studenti,

v rámci projektu Corona Culturae byly v inovovány některé stávající kurzy a zcela nové povinně volitelné kurzy. Neboť základním cílem projektu je zvýšení mezifakultní mobility a vzájemné prostupnosti oborů, nabízíme vám jedinečnou možnost  absolvovat kurzy vašemu oboru blízké,a le vyučované mezifakultně. Nabídku kurzů naleznete ZDE.


Exkurze Plzeň – Cheb 2014 / Západočeské gotické umění a umění 20. století | 20. – 21. únor 2014 | Aktuality FF

PROGRAM / odborné vedení: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

  1. den / odjezd z Ústí nad Labem do Plzně v dopoledních hodinách. Návštěva výstavy „Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách“ s komentářem spoluautorky výstavy doc. M. Ottové, společná návštěva kostela sv. Bartoloměje, prohlídka expozice umění 20. století a individuální možnost návštěvy Západočeského muzea. Ubytování v Plzni
  2. den / ranní přejezd z Plzně do Chebu, zde prohlídka stále expozice gotiky Galerie výtvarného umění v Chebu a expozice moderního umění. V odpoledních hodinách přejezd do Chomutova, kde bude exkurze uzavřena komentovanou prohlídkou nově koncipované expozice gotického umění v severozápadních Čechách.  Příjezd od Ústí nad Labem v podvečerním čase. (Možnost vystoupit po dohodě trase cesty).

V případě zájmu o účast na exkurzi je nutné vyplnit co nejdříve závaznou přihlášku a poslat ji na adresu: jakub.patek@ujep.cz, v elektronické podobě a to nejpozději do 15.02.2014. Zároveň je nutné do 15.02.2014 přinést i vlastnoručně podepsanou přihlášku osobně. Kapacita exkurze je omezena.


Martin Ritter / Benjaminova filosofická kritika | 11.02.2014 | Aktuality FF

PŘEDNÁŠKA SE KONÁ NA PŮDĚ FUD UJEP, Pasteurova 9, Ústí n. L., aula č. 537 a je určená pro všechny, kdo se zajímají o filozifi, estetiku, umění a historické vědy.

Anotace přednášky:

Vzhledem k politováníhodné okolnosti, že v českém prostředí se recepce Waltera
Benjamina často omezuje na jeho pozdní a nikoli reprezentativní „Umělecké dílo
ve věku technické reprodukovatelnosti“, se v přednášce zaměříme na Benjaminovy
ranější úvahy. Soustředíme se zejména na otázku ontologického charakteru
uměleckého díla a na problém podstaty umělecké kritiky.

Pozvánka na přednášku :)


KRISTÝNA BROŽOVÁ / Český klasicismus a romantismus v malbě | 13.2.2014 | Aktuality FF

Mgr. Kristýna Brožová: absolventka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nyní studentka doktorandského cyklu tamtéž. Ve školním roce 2009–2010 absolvovala semestrální studium na Ecole Pratiques des Hautes Etudes v Paříži. Od listopadu 2010 pracuje jako externí kurátorka pro edukační činnost Lektorského oddělení SUDS a SMSU v Národní galerii v Praze. Od ledna 2014 je kurátorkou kresby 19. století ve Sbírce grafiky a kresby v Národní galerii v Praze. Odborně se specializuje na malbu 19. století, především její vazby na dobové francouzské umělecké dění.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. 2. 2014 v 16 hodin na Filozofické fakultě UJEP, místnost CS 122, České mládeže 8, Ústí nad Labem.

Pozvánka na přednášku!


PETR KOUBA / Fenomén romské emigrace | 18.2.2014 | Aktuality FF

Cílem přednášky je reflektovat romskou emigraci z České republiky, k níž docházelo v letech 1997–2004, z hlediska politické filosofie. Přesněji řečeno, jde o to, ukázat romskou emigraci jako fenomén, který odhaluje limity moderní politické filosofie a nutí k jejich kritickému překročení. Ve světle událostí, které provázely romskou emigraci, je třeba redefinovat vztah mezi státem a populací, zejména pak menšinovou populací, jež svým životem či způsobem života situuje samu sebe mimo sféru státu. To v prvé řadě vyžaduje vyhnout se objektivizujícímu pohledu, který menšinu fixuje jako statickou a pasivní složku společnosti, a naopak pochopit menšinu jako dynamický a spontánní faktor sociálního života. Spolu s tím se však nutně proměňuje i topologie sociálního prostoru: místo hierarchického uspořádání, v němž jednotlivé sociální vrstvy nacházejí své místo uvnitř státu, se rýsuje exocentrické uspořádání, v němž jsou stát a státotvorná většina konfrontovány s menšinovým stáváním se.

Přednáška se koná v 11 hodin pod hlavičkou FF, PF a FUD UJEP na Fakultě umění a designu UJEP, Aula č. 537 (4. patro), Pasteurova 9, Ústí nad Labem.

Pozvánka na přednášku!


Krakov nebo Berlín na jaře 2014? | | Aktuality

V projektu pro vás chystáme dvě třídenní zahraniční exkurze, jednu do úžasného Berlína nejen za současným výtvarným uměním a druhou do historického jádra města Krakova.

KRAKOV 28. – 30. 4. (organizováno KDTU FUD UJEP – doc. Pavlíček)

BERLÍN 16. – 18. 4. (organizováno KVK PF UJEP)

012-krakov-vavel-katedrala  Neue National Galerie, Berlin, 1965-68

Exkurze jsou určeny studentům oborů Kurátorská studia, JO VV, ZHV – estetika, Vizuální komunikace, KHR.


Co dělat ve středu 15. 1. na UJEP? | 15. 1. 2014 | Aktuality FUD

Zajímá Vás design? Jeho prezentace, ale i nejaktuálnější dění na Slovensku i ve světě? Pak nezapomeňte přijít ve středu na Fakultu umění a designu do auly č. 537 (4. patro / budova v areálu kampusu, Pasteurova 9, Ústí n. L.).

Začínáme už v 11:00!

MAROŠ SCHMIDT / Automobilový a průmyslový design na Slovensku. Sdružení Ostblok. Nově vzniklé Muzeum designu v Bratislavě.

a následuje v 12.00:

MÁRIA RIŠKOVÁ / Aktuální situace v oboru Komunikační design na Slovensku i ve světě – osobnosti, aktivity, publikace. Vznik a ideová koncepce Muzea designu v Hurbanovych kasárňach v Bratislavě.


PŘEDNÁŠKY V LEDNU | | Aktuality

Aula č. 537, FUD, Pasteurova 9, ÚnL

ÚT 7. 1. 2014 / 16:30

PhDr. RICHARD BIEGEL,Ph.D: Nové ve starém

ST 8. 1. 2014 /16:00

Magdalena Čurdová: Navrhování interiérů v praxi

ST 15. 1. 2014 /11:00

MAROŠ SCHMIDT: Automobilový a průmyslový design na Slovensku. Sdružení Ostblok. Nově vzniklé Muzeum designu v Bratislavě.

ST 15. 1. 2014 / 12.00

MÁRIA RIŠKOVÁ: Aktuální situace v oboru Komunikační
design na Slovensku i ve světě – osobnosti, aktivity, publikace. Vznik a ideová koncepce Muzea designu v Hurbanovych kasárňach v Bratislavě.


Z DŮVODU NEMOCI – ZRUŠENO – Petra Zelenková | 10. 12. 2013 | Aktuality FF

Panna Maria Bolestná z Krupky – Bohosudova jako královna svobodných umění – Karel Škréta a ranné teze pražské univerzity je další zajímavou přednáškou z cyklu kunsthistorických přednášek v rámci projektu Corna Culturae a koná se od 14:00 na půdě FF a PF UJEP – učebna CS 122 (České mládeže 8, ÚL).

PhDr. Petra Zelenková, Ph.D. je dlouholetou zaměstnankyní sbírky grafiky a kresby Národní galerie, zaměřující svou badatelskou aktivitu především na středoevropskou barokní grafiku 17. a 18. století a problémy její ikonografie. Výrazně profilujícím tématem je pak hluboký zájem o grafické podoby univerzitních tezí tohoto období. Petra Zelenková byla autorkou výstavy Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích a aktuální výstavy Johann Wilhelm Baur (1607*1642) * Metamorfózy.


Přednáškový cyklus pro Ph.D. studenty FUD | 15. 1. 2014 | Aktuality

Ve středu pro Vás chystáme přednáškový cyklus na FUD UJEP. Čekají Vás tři velmi zajímavé přednášky, a to od umělce Jiřího Černického a slovenských kurátorů a umělců Marii Rišky a Marka Schmidta. Čas bude upřesněn – sledujte plakátky na FUD, FF a PF UJEP a zdejší web. :)


Přednáška Terezy Volné | 27. 11. 2013 | Aktuality

Průvodce světem věcí. Kurátorské přístupy k prezentaci designu.

Přednáška o světě designu, kurátorské praxi a současném vizuálním umění se koná ve středu 27. 11. 2013 od 16:00 v Armaturce, Inkubátor Předlice, Jateční 49, Ústí nad Labem.

Přednáška se pořádána v rámci projektu OP VK Corona Culturae, který je podpořen ESF a státním rozpočtem ČR a je součástí cyklus Přednášek pro doktorské studium.


VEČERNÍ KUNSTHISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY | 27.11.2013 | Aktuality

PF UJEP, místnost CN 141 přednášky

18:00 JAROSLAV BLÁHA / Abstraktní expresionismus a aleatorická hudba po 2. světové

19:30 MARKÉTA PASTOROVÁ / Standardizace vzdělávacího obsahu výtvarného oboru pro základní vzdělávání. Mají standardy zahrnovat dějiny umění?

Jste srdečně zváni! :)


Exkurze Benátky + Padova 2013 | 7. - 13. 10. 2013 | Aktuality FF FUD

la-biennale-di-venezia-2013-0

Ve dnech 7. až 13. října 2013 jedeme na Benátské bienále v rámci exkurze Benátky + Padova 2013. Přihlášky u A. Hruškové na FUD UJEP (Pasteurova 9, kampus, 1. patro, dveře č. 232).


Spuštění webu Corona | 3. září 2013 | Aktuality

Vítejte na webu Corona.

Nalznete zde informace o akcích a aktuální informace týkající se studia ve studijních programech Historické vědy (FF), Humanitní studia (FF), Specializace v pedagogice (PF), Výtvarná umění (FUD) na Univerzitě J. E. Purkyně.

Připravujeme spuštění Online vzdělanostní databanky, ve které naleznete sylaby a opory potřebné ke studiu oborů v uvedených studijních programech.


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2024 Corona Culturae