Exkurze Znojmo – Mikulov | 29. – 30. 10. 2014 | Akce

Exkurze na jižní Moravu zahrnovala návštěvu zámku ve Vranově nad Dyjí, historického centra Znojma včetně středověké Radniční věži, pozdně gotického kostela sv. Mikuláše a rotundy sv. Kateřiny. Dále pak prohlídku zámku a Dietrichsteinské hrobky v Mikulově a nakonec zámeckého areálu v Lednici. Celkové zaměření exkurze se soustředilo především na dvě věci – na poznání historie a kulturní historie v dané příhraniční oblasti na pomezí Moravy a Rakouska a také na názorné vyložení dějin umění na konkrétních dílech.

Po stránce kulturní historie a stylových proměn v rámci dějin umění exkurze souvisela s předměty Dějiny umění II. (KVV/6041) a Kontexty vizuálního umění I. a II. (KVV/6163), avšak byla koncipována tak, aby byla přínosná také studentům jiných předmětů a oborů, kteří se exkurze zúčastnili.


EXKURZE DO ZNOJMA – STUDENTI pozor!!! | Důležité! | Aktuality

odjezd :)
Účastníci exkurze do Znojma a Mikulova mohou nastoupit:
v 6:00 hod    Ústí nad Labem – VŠ koleje
v 6:30 hod    na 44 km  -  Benzina  Siřejovice, u Lovosic
v 7:20 hod    Praha  –  u Metro Černý Most ,  aut.stanoviště  K+R vedle hlavní silnice směr Hr.Králové
!!!
Seznam závazně přihlášených studentů na exkurzi do Znojma
Prosíme ty studenty, jejichž jména jsou označena červeně, aby urychleně dodali podepsanou písemnou přihlášku do kanceláře Michaely Koumarové na FF UJEP.

Exkurze Znojmo, Mikulov | 29. – 30. 10. 2014 | Aktuality

POSLEDNÍCH 8 VOLNÝCH MÍST!!! TAK SE HLASTE NA HEZKÝ VÝLET :)

Odborné vedení:  Mgr. Miroslav Divina

Středa 29. 10. – odjezd 6:00 (sraz 5:45)
Vranov nad Dyjí, Znojmo, Mikulov – svatý kopeček, ubytování v Mikulově

Čtvrtek 30. 10.
Mikulov – zámek, Dietrichsteinská hrobka, (synagoga), Lednice – zámek, zahrady
Návrat do Ústí přibližně 23:00

Vstupné a cesta autobusem plně hrazeny z projektu, tak vyražte za krásami jižní Moravy :) .

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ZDE!! !!! PLÁN EXKURZE ZDE.


KRAKOV, Polsko | 28. - 30. 4. 2014 | Akce

Třídenní zahraniční exkurze do malebného historického města Krakov v Polsku přinesla studentům jedinečnou možnost navštívit jak historické centrum města a jeho památky (hrad Wavel, hl. náměstí s historickými budovami, kostely), tak zdejší muzea a galerie s cennými uměleckými díly. Během exkurze byly navštíveny tyto muzea umění: Muzeum Narodowe – moderní polské umění, Muzeum Czartoryskich – světové umění včetně Dámy s hranostajem od Leonarda da Vinci, International cultural centre Krakow.


BERLÍN, Německo | 18. - 20. 4. 2014 | Akce

Ve dnech 16. až 18. dubna 2014 proběhla exkurze do Berlína, jejíž hlavní náplní byly studijní návštěvy několika muzeí a galerií. Exkurze se zúčastnilo 40 studentů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem podpořených v rámci projektu Corona Culturae. Během exkurze jsme se studenty navštívili několik kulturních institucí.   Ve středu 16. 4. 2014 si  studenti prohlédli  navšívili stálou expozici v Bauhaus-Archiv – Museum für Gestaltung, dále stálou  expozici Umění v Berlíně od roku 1945 do dneška; výstavy – Dorothy Iannone / Kurzbiografie, Nik Nowak; Markus Draper v Berlíské galerii a Židovské muzeum. 

Ve čtvrtek 17. 4. 2014 navštívili studenti následující instituce: Neue Nationalgalerie – stálá expozice – Expansion of the Combat Zone / 1968-2000 – světové umění; Altes Museum – stálá expozice – Sbírka řeckořímského umění; Neues Museum – stálá expozice – Egyptské muzeum; Pergamonmuseum – stálá expozice – Sbírka antických památek, Muzeum Blízkého východu, Muzeum islámského umění.

S ohledem na různé studijní zaměření v rámci možnosti částečného individuálního programu někteří studenti dále navštívili následující galerie: Martin-Gropius-Bau – výstava – Ai Weiwei / Evidence;  Gemäldegalerie – stálá expozice – evropské malířství od 13. do 18. století; Boros Collection – expozice současného světového umění; KW Institute of Contemporary Art ); DDR Museum.

V pátek 18. 4. 2014: Berggruen Museum (Schloßstraße 1, Berlín) – stálá expozice – Pablo Picasso, Henri Matisse; Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart  (Invalidenstraße 50-51,Berlín) – stálé expozice – Die Sammlung Marzona; Joseph Beuys; Das Ende des 20. Jahrhunderts es Kommt noch Besser / Ein Dialog mit der Sammlung Marx; výstavy –Susan Philips; Harun Farocki; Wall Works.


EXKURZE KRAKOV – hledají se 2 náhradníci :) | 28. - 30. 4. 2014 | Aktuality FUD

PŘIHLÁŠENÍ STUDENTI (seznam zde) JSOU PŘIHLÁŠENI NA EXKURZI ZÁVAZNĚ, A POKUD NEMOHOU NA EXKURZI JET, MUSÍ SI ZA SEBE NAJÍT NÁHRADU A INFORMOVAT DOC. T. PAVLÍČKA!

Přihlášku si zde stáhněte, vyplňte a zašlete mailem na tomas.pavlicek@ujep.cz, následně vytisknětě, podepište a odevzdejte T. Pavlíčkovi (případně A. Hruškové – předá dál) – FUD, 2. patro, č. 322 :) .

Program / exkurze vedená doc. T. Pavlíčkem a doc. M. Ottovou:

Den první

8:00 odjezd od FUD Ústí n. L. – 14:00 Příjezd do Krakowa

15:00 – 16:00 ubytování / 16:00 – 18:00 prohlídka centra / 18:00 rozchod a volný program

Den druhý

10:00 prohlídka Rynek Glowny, Kostel Mariacki ( oltář od Weita Stosse), Svatá cesta, Muzeum Narodowe – moderní polské umění, Muzeum Czartoryskich – zajímavá sbírka včetně Dámy s hranostajem od Leonarda da Vinci, aktuální výstava v International cultural centre Krakow

Den třetí

10:00 návštěva hradu Wavel s prohlídkou / 14:00 – odjezd a příjezd cca ve 20:00 hodin do Ústí nad Labem


EXKURZE BERLÍN | 16. - 18. 4. 2014 | Aktuality

Třídenní exkurze do muzeí a galerií … Přihlášku si stáhněte zde, vyplňte a zašlete mailem na adresu michaela.koumarova@ujep.cz.

Následně závaznou púřihlášku vytisknětě, podepište a odevzdejte M. Koumarové (děkanát FF UJEP, České mládeže 8, přízemí, č.dv. 114).

Program exkurzNALEZNETE ZDE / exkurze je vedená dr. Ivou Mladičovou z katedry KVK PF UJEP.

Odjezd na exkurzi: středa 16/4/2014 v 6,30 hod. od VŠ kolejí.


Plzeň – Cheb 2014 / Západočeské gotické umění a umění 20. stol. | 18. - 20. 2. 2014 | Akce

Dvoudenní exkurze do Plzně a Chebu připravená pro studenty FF, PF a FUD UJEP pod vedení doc. Ottové byla zaměřena primárně na trojici expozic gotického výtvarného v Plzni, Chebu a Chomutově. Externí výuka vedená doc. Ottovou byla zahájena 20. 3. v dopoledních hodinách návštěvou výstavy „Obrazy krásy a spásy“; Gotika v jihozápadních Čechách, konané v galerii Masné krámy v Plzni. Prohlídka byla komentována autorkou výstavy doc. Ottovou a Mgr. P. Jindrou. Poté následovala komentovaná prohlídka interiéru chrámu sv. Bartoloměje, návštěva expozice tzv. magického realismu 20. století, komentovaná Mgr. Jindrou a studentům byla nabídnuta také možnost návštěvy vernisáže výstavy „Na okraji davu“; Umění a sociální otázka v 19. století.

Druhý den pokračovala exkurze přejezdem do Chebu, kde proběhla komentovaná prohlídka zdejší Galerie výtvarného umění. Část obsahující moderní umění komentoval ředitel galerie Mgr. M. Fišer, gotickou expozici její autorka doc. Ottová. Poté následovala komentovaná prohlídka interiéru kostela sv. Mikuláše. Posledním bodem programu byla návštěva expozice gotického umění Oblastního muzea v Chomutově. Komentované prohlídky se tentokrát ujal PhDr. L. Turčan.


Exkurze Plzeň – Cheb 2014 / Západočeské gotické umění a umění 20. století | 20. – 21. únor 2014 | Aktuality FF

PROGRAM / odborné vedení: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

  1. den / odjezd z Ústí nad Labem do Plzně v dopoledních hodinách. Návštěva výstavy „Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách“ s komentářem spoluautorky výstavy doc. M. Ottové, společná návštěva kostela sv. Bartoloměje, prohlídka expozice umění 20. století a individuální možnost návštěvy Západočeského muzea. Ubytování v Plzni
  2. den / ranní přejezd z Plzně do Chebu, zde prohlídka stále expozice gotiky Galerie výtvarného umění v Chebu a expozice moderního umění. V odpoledních hodinách přejezd do Chomutova, kde bude exkurze uzavřena komentovanou prohlídkou nově koncipované expozice gotického umění v severozápadních Čechách.  Příjezd od Ústí nad Labem v podvečerním čase. (Možnost vystoupit po dohodě trase cesty).

V případě zájmu o účast na exkurzi je nutné vyplnit co nejdříve závaznou přihlášku a poslat ji na adresu: jakub.patek@ujep.cz, v elektronické podobě a to nejpozději do 15.02.2014. Zároveň je nutné do 15.02.2014 přinést i vlastnoručně podepsanou přihlášku osobně. Kapacita exkurze je omezena.


Krakov nebo Berlín na jaře 2014? | | Aktuality

V projektu pro vás chystáme dvě třídenní zahraniční exkurze, jednu do úžasného Berlína nejen za současným výtvarným uměním a druhou do historického jádra města Krakova.

KRAKOV 28. – 30. 4. (organizováno KDTU FUD UJEP – doc. Pavlíček)

BERLÍN 16. – 18. 4. (organizováno KVK PF UJEP)

012-krakov-vavel-katedrala  Neue National Galerie, Berlin, 1965-68

Exkurze jsou určeny studentům oborů Kurátorská studia, JO VV, ZHV – estetika, Vizuální komunikace, KHR.


Budapešt a Ostřihom / Maďarsko | 22. – 24. 10. 2013 | Akce

Třídenní exkurze do Budapešti začala dne 22. 10. cestou z Ústí n. L. do Budapešti, kde jsme společně v odpoledních hodinách absolvovali prohlídku Muzea výtvarných umění. Následující den jsme uskutečnili společnou prohlídku historické expozice Národního muzea a odpoledne pak Maďarské národní galerie. Poslední den, 24. 10. jsme z Budapešti přejeli do Ostřihomi, kde následovala opět společná prohlídka katedrály a Křesťanského muzea.


EXKURZE DO BENÁTEK A PADOVY 2013 | 7. - 13. 10. 2013 | Akce

Exkurze byla zahájena 7. 10. 2013 odjezdem od Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v 19:30. V ranních hodinách jsme přijeli 8. 10. 2013 do Benátek a následovala prohlídka města s výkladem k celkové historii a jednotlivým uměleckým památkám. Druhý den (9. 10. 2013) byl zahájen návštěvou 55. ročníku benátského bienále s názvem Il Pallazo Enciclopedico, a to v části expozice v Giardini. Třetí den exkurze (10. 10. 2013) byla navštívena druhá část expozice benátského bienáleArsenale. Čtvrtý den (11. 10. 2013) se část studentů vydala na prohlídku ostrovů v benátské laguně Murano, Burano, Torcello, kde shlédli řadu unikátních památek jako např. kostely s. Donáto, s. Fosca. a baziliku na ostrově Torcello. Část studentů se vydala do Benátek projít si ukázky speciálních národních pavilonů a přidružených expozic, ale také navštívili výstavy v Galeria dell´ Accademia či sbírky v Peggy Guggenheim museum.

V sobotu 12. 10. 2013 jsme ukončili ubytování v Benátském Mestre a vydali se do 40 kilometrů vzdáleného města Padova. V Padově jsme začali prohlídkou kostela delli Eremitani, následovala procházka starým městem až do centra na prohlídku Pallazo dela ragione, následovala prohlídka baptisteria při padovském dómu a pak jsme pokračovali ke kostelu sv. Antonína Paduánského, vynikající stavbě italské gotiky. Následovala prohlídka kaple Scrovegni a poté si studenti mohli navštívit ještě Muzeo archeologico.


Exkurze Benátky + Padova 2013 | 7. - 13. 10. 2013 | Aktuality FF FUD

la-biennale-di-venezia-2013-0

Ve dnech 7. až 13. října 2013 jedeme na Benátské bienále v rámci exkurze Benátky + Padova 2013. Přihlášky u A. Hruškové na FUD UJEP (Pasteurova 9, kampus, 1. patro, dveře č. 232).


Florencie s profesorem Roytem | 8.–14. 4. 2013 | Akce

Na začátku dubna 2013 se otevřela 40 studentům podpořeným z projektu Corona Culturae možnost navštívit kolébku renesančního umění – Florencii. Týdenní exkurzi po obsahové stránce připravil přední český historik umění profesor Jan Royt . Studenti měli možnost vidět nejvýznamnější památky italského umění, jako např. katedrálu Santa Maria del Fiore, Babtisterium, kláštery Santa Croce a Santa Maria Novela. Významné památky italského malířství si studenti prohlédli v galerii Uffizi. V rámci exkurze studenti navštívili i další italská města: Siena a Mantova. Původní záměr, poskytnout studentům možnost vnímat umělecká díla ve svém původním kontextu, byl tedy bezezbytku naplněn a ve výuce tuto zkušenost studenti jistě zúročí.


Brno, vila Tugendhat | 28.–29. 11. 2012 | Akce

V roce 2012 byla dokončena restaurace významné památky české architektury vila Tugendhat. Její unikátnost dokládá fakt, že je to jediná památka moderní architektury v České republice, která je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  A právě do vily Tugendhat směřovala další exkurze projektu Corona Culturae. Studenti prošli nejen interiér vily, ale seznámili se také s technickým zázemím budovy. Vedle toho navštívili studenti v době dvoudenní exkurze také Moravskou galerii, Dům umění města Brna vystavující finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého, Wannieck gallery.


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2024 Corona Culturae