KONFERENCE projektu CORONA CULTURAE | | Akce

Projekt Corona Culturae, jehož řešitelem jsou Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta umění a designu UJEP, uspořádal ve vzájemné spolupráci tři mezinárodní konference na témata těmto fakultám blízké (historie a umění, pedagogika umění, vzdělávání, historie umění, teorie umění), čímž došlo k mezioborovému propojení fakult a výuky.

ARS MONTANA / 10. – 11. 4. 2014 / zámeček Větruše, Ústí n. L. / program

OBRAZ V PROSTORU / 10. – 12. 4. 2013 / FUD UJEP, Ústí n. L. / plakát / program

PEDAGOGIKA UMĚNÍ – UMĚNÍ PEDAGOGIKY / 15. – 17. 10. 2012 / PF UJEP, Ústí n. L. /

plakát / program


ARS MONTANA | 10. - 11. 4. 2014 | Aktuality FF

Srdečně Vás zveme na konferenci v Ústí nad Labem na Větruši k tématu:

Umělecký a kultrurní transfer v otevřené oblasti česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku 1459-1620.

Kongference se koná na zámečku Větruše od 10. do 11. 4. 2014 a její program zde ke stažení.


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2024 Corona Culturae