NINA MICHLOVSKÁ / Otto Placht – Brány vnímání | | Akce FF

Kunsthistorická přednáška Niny Michlovské o malíři Otto Plachtovi a k jeho aktuální výstavě v roudnické galerii. Mgr. Michlovská přiblížila a interpretovala tvorbu současnéhočeské malíře a výtvarníka. Přednáška byla doplněna o komentovanou prohlídku výstavy a konala se přímo v expozici, což přineslo studentům jedinečné propojení teorie a konfrontace s originály děl.


JAN KLÍPA / Kresba ve středověké dílenské praxi. Památky “české”kresby ze 14. a 15. století. | 27.2.2014 | Akce FF

Kunsthistorická přednáška realizovaná dr. Janem Klípou byla věnována středověké kresbě, především památkám ze 14. a 15 století na českém území. Jan Klípa působí jako kurátor Sbírky starého umění a tajemník referátu pro vědu a výzkum Národní Galerie v Praze. Zabývá se deskovou malbou 14. a 15. století ve střední Evropě, historiografií a metodologií oboru a vztahu umění a liturgie.

IMG_1409IMG_1411


JAN BIERHANZL / Umění nás vytrhuje ze světa. Estetický exotismus Emmanuela Levinase | 25.2.2014 | Akce FF

Kunsthistorická přednáška dr. Jana Bierhanzla uvedla studenty do filosofie Emmanuela Levinase.

Bierhanzl IMG_0191


PETR KOUBA / Fenomén romské emigrace | 18.2.2014 | Akce FF

Přednáška s aktuálním názvem Fenomén romské emeigrace se zaměřila na romskou migraci z České republiky v letech 1997 až 2004. Filozof Petr Kouba představil romskou emigraci jako fenomén, který odhaluje limity moderní politické filosofie a nutí k jejich kritickému překročení. Ve světle událostí, které provázely romskou emigraci, byl redefinován vztah mezi státem a populací, zejména pak menšinovou populací. Bylo nastíněno chápání menšin jako dynamického a spontánního faktoru současného sociálního života.

Přednáška se konala na půdě FUD a byla spolupořídána FF UJEP z cyklu kunsthistorických přednášek projektu.

IMG_0187KOuba


KRISTÝNA BROŽOVÁ / Česlý klasicismus a romantismus v malbě | 13. 2. 2014 | Akce FF

Brozova IMG_1333  IMG_1337 IMG_1335

Ve čtvrtek 13. 2. proběhla na PF UJEP kunsthistorická přednáška Mgr. Kristýny Brožové, absolventky dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době externí kurátorka pro edukační činnost Lektorského oddělení SUDS a SMSU v Národní galerii v Praze. Přednáška s názvem Český klasicismus a romantismus v malbě přiblížila studentům malbu 19. století u nás s odkazy na francouzskou uměleckou scénu.


POSLEDNÍ TŘI KUNSHISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY! | 25., 27., 28. 2. 2014 | Aktuality FF

Přednáškový cyklus na přelomu zimního a letního semestru se uzavírá :

út 25. 2. v 11:00 / Jan Bierhanzl, Ph.D. – Umění nás vytrhuje ze světa. Estetický exotismus Emmanuela Levinase / FUD UJEP, aula č. 537 / pozvánka

čt 27. 2. v 15:30 / Jan Klípa – Kresba ve středověké dílenské praxi. Památky “české”kresby ze 14. a 15. století. / PF UJEP, CS 122 / pozvánka

pá 28. 2. v 10:30 / Mgr. Nina Michlovská – Otto Placht – Brány vnímání / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / pozvánka


Martin Ritter / Benjaminova filosofická kritika | 11.02.2014 | Aktuality FF

PŘEDNÁŠKA SE KONÁ NA PŮDĚ FUD UJEP, Pasteurova 9, Ústí n. L., aula č. 537 a je určená pro všechny, kdo se zajímají o filozifi, estetiku, umění a historické vědy.

Anotace přednášky:

Vzhledem k politováníhodné okolnosti, že v českém prostředí se recepce Waltera
Benjamina často omezuje na jeho pozdní a nikoli reprezentativní „Umělecké dílo
ve věku technické reprodukovatelnosti“, se v přednášce zaměříme na Benjaminovy
ranější úvahy. Soustředíme se zejména na otázku ontologického charakteru
uměleckého díla a na problém podstaty umělecké kritiky.

Pozvánka na přednášku :)


KRISTÝNA BROŽOVÁ / Český klasicismus a romantismus v malbě | 13.2.2014 | Aktuality FF

Mgr. Kristýna Brožová: absolventka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nyní studentka doktorandského cyklu tamtéž. Ve školním roce 2009–2010 absolvovala semestrální studium na Ecole Pratiques des Hautes Etudes v Paříži. Od listopadu 2010 pracuje jako externí kurátorka pro edukační činnost Lektorského oddělení SUDS a SMSU v Národní galerii v Praze. Od ledna 2014 je kurátorkou kresby 19. století ve Sbírce grafiky a kresby v Národní galerii v Praze. Odborně se specializuje na malbu 19. století, především její vazby na dobové francouzské umělecké dění.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. 2. 2014 v 16 hodin na Filozofické fakultě UJEP, místnost CS 122, České mládeže 8, Ústí nad Labem.

Pozvánka na přednášku!


PETR KOUBA / Fenomén romské emigrace | 18.2.2014 | Aktuality FF

Cílem přednášky je reflektovat romskou emigraci z České republiky, k níž docházelo v letech 1997–2004, z hlediska politické filosofie. Přesněji řečeno, jde o to, ukázat romskou emigraci jako fenomén, který odhaluje limity moderní politické filosofie a nutí k jejich kritickému překročení. Ve světle událostí, které provázely romskou emigraci, je třeba redefinovat vztah mezi státem a populací, zejména pak menšinovou populací, jež svým životem či způsobem života situuje samu sebe mimo sféru státu. To v prvé řadě vyžaduje vyhnout se objektivizujícímu pohledu, který menšinu fixuje jako statickou a pasivní složku společnosti, a naopak pochopit menšinu jako dynamický a spontánní faktor sociálního života. Spolu s tím se však nutně proměňuje i topologie sociálního prostoru: místo hierarchického uspořádání, v němž jednotlivé sociální vrstvy nacházejí své místo uvnitř státu, se rýsuje exocentrické uspořádání, v němž jsou stát a státotvorná většina konfrontovány s menšinovým stáváním se.

Přednáška se koná v 11 hodin pod hlavičkou FF, PF a FUD UJEP na Fakultě umění a designu UJEP, Aula č. 537 (4. patro), Pasteurova 9, Ústí nad Labem.

Pozvánka na přednášku!


MARTIN RITTER / Benjaminova filosofická kritika | 11.2.2014 | Akce FF

Martin Ritter, Ph.D.: vyučuje filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
v Praze, působí rovněž ve Filosofickém ústavu AV ČR. Dlouhodobě se věnuje
Benjaminovu myšlení; vydal monografii Filosofie jazyka Waltera Benjamina a dosud
dva svazky Výboru z díla W. Benjamina (Literárně-vědné studie a Teoretické pasáže).

Přednáška se zaměřila na Benjaminovy ranější úvahy. Soustředíme se zejména na otázku ontologického charakteru uměleckého díla a na problém podstaty umělecké kritiky.

Ritter


MAROŠ SCHMIDT A MÁRIA RIŠKOVÁ | 15. 1. 2014 | Akce FUD

Ve středu 15. ledna se uskutečnily hned dvě přednášky odborníků z oblasti designu a teorie designu v rámci přednáškového cyklu pro doktorandy na FUD UJEP. Přednášky však byly otevřeny i dalším studijním oborům a setkali se s nadšením především studentů Kurátorského studia, Vizuální komunikace a Designu.

Od 11 hodin přednášel MAROŠ SCHMIDT (designer, kurátor) o Automobilovém a průmyslovém designu na Slovensku, o Sdružení Ostblok a především o nově vzniklém Muzeum designu v Bratislavě.

Po této prezentaci následovala přednáška MÁRIE RIŠKOVÉ (kurátorka, pedagožka, grafická designérka), která se věnovala Aktuální situaci v oboru Komunikační design na Slovensku i ve světě. Vyzdvihla současné osobnosti z této oblasti, ale i aktivity a nejnovější publikace k danému tématu. Mária Rišková se podílela na nové  ideové a obsahové koncepci Muzea designu v Hurbanovych kasárňach v Bratislavě, kterou zde též odprezentovala (muzeum ve fázi vzniku).


Co dělat ve středu 15. 1. na UJEP? | 15. 1. 2014 | Aktuality FUD

Zajímá Vás design? Jeho prezentace, ale i nejaktuálnější dění na Slovensku i ve světě? Pak nezapomeňte přijít ve středu na Fakultu umění a designu do auly č. 537 (4. patro / budova v areálu kampusu, Pasteurova 9, Ústí n. L.).

Začínáme už v 11:00!

MAROŠ SCHMIDT / Automobilový a průmyslový design na Slovensku. Sdružení Ostblok. Nově vzniklé Muzeum designu v Bratislavě.

a následuje v 12.00:

MÁRIA RIŠKOVÁ / Aktuální situace v oboru Komunikační design na Slovensku i ve světě – osobnosti, aktivity, publikace. Vznik a ideová koncepce Muzea designu v Hurbanovych kasárňach v Bratislavě.


MAGDALENA ČURDOVÁ | | Akce FUD

Navrhování interiérů v praxi

Úzce profilovaná přednáška pro studenty designu a studenty doktorského studia Vizuální komunikace na FUD UJEP se věnovala současné praxi navrhování designu interiérů. MgA. Magdalena Čurdová se věnuje produktovému designu a designu interiérů a v roce 2011 získala za sadu svítidel LUMEN cenu Good Design Award a ABB 20design11. V řadě svých realizací spolupracuje s designérkou Terezou Matyáškovou a je designérkou ve studiu Mančaft.

 curdova  IMG_0176  IMG_0177


KUNSTHISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA RICHARDA BIEGELA | 7. 1. 2014 | Akce FF

V úterý 7. ledna 201 se konala na půdě Fakulty umění a designu UJEP odborná přednáška PhDr. RICHARDA BIEGELA,Ph.D. Přednášla nesla název Nové ve starém a byly představeny jak špatné tak i dobré příklady současné architektury vstupující do památkového prostředí především z českého prostředí. PhDr. R. Biegel, Ph. D. pracuje v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakultyUniverzity Karlovy a byl odborným garantem tématu Národního památkového ústavu Nové ve starém, Současná architektura a historické město. Přednášky se účastnili studenti z oborů Kulturně historická regionalistika -stavební historie, Kurátorská studia, doktorandi FUD i FF UJEP, pedagogové, ale i studenti designu a veřejnost.

Biegel IMG_0175


PŘEDNÁŠKY V LEDNU | | Aktuality

Aula č. 537, FUD, Pasteurova 9, ÚnL

ÚT 7. 1. 2014 / 16:30

PhDr. RICHARD BIEGEL,Ph.D: Nové ve starém

ST 8. 1. 2014 /16:00

Magdalena Čurdová: Navrhování interiérů v praxi

ST 15. 1. 2014 /11:00

MAROŠ SCHMIDT: Automobilový a průmyslový design na Slovensku. Sdružení Ostblok. Nově vzniklé Muzeum designu v Bratislavě.

ST 15. 1. 2014 / 12.00

MÁRIA RIŠKOVÁ: Aktuální situace v oboru Komunikační
design na Slovensku i ve světě – osobnosti, aktivity, publikace. Vznik a ideová koncepce Muzea designu v Hurbanovych kasárňach v Bratislavě.


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2023 Corona Culturae