Z DŮVODU NEMOCI – ZRUŠENO – Petra Zelenková | 10. 12. 2013 | Aktuality FF

Panna Maria Bolestná z Krupky – Bohosudova jako královna svobodných umění – Karel Škréta a ranné teze pražské univerzity je další zajímavou přednáškou z cyklu kunsthistorických přednášek v rámci projektu Corna Culturae a koná se od 14:00 na půdě FF a PF UJEP – učebna CS 122 (České mládeže 8, ÚL).

PhDr. Petra Zelenková, Ph.D. je dlouholetou zaměstnankyní sbírky grafiky a kresby Národní galerie, zaměřující svou badatelskou aktivitu především na středoevropskou barokní grafiku 17. a 18. století a problémy její ikonografie. Výrazně profilujícím tématem je pak hluboký zájem o grafické podoby univerzitních tezí tohoto období. Petra Zelenková byla autorkou výstavy Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích a aktuální výstavy Johann Wilhelm Baur (1607*1642) * Metamorfózy.


KUNSTHISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY / BLÁHA / PASTOROVÁ | 27. 11. 2013 | Akce FF

Ve večerních hodinách se na PF UJEP v ulici České mládeže 8 (Ústí n. L., místnost CN 141) konaly další dvě přednášky z cyklu kunsthistorických přednášek pořádaných v rámci projektu. Přednášející pan JAROSLAV BLÁHA si připravil příspěvek s názvem Abstraktní expresionismus a aleatorická hudba po 2. světové válce (začátek 18:00). Přednášející paní MARKÉTA PASTOROVÁ sevěnovala otázce současného výtvarného vzdělávání a nazvala přednášku Standardizace vzdělávacího obsahu výtvarného oboru pro základní vzdělávání. Mají standardy zahrnovat dějiny umění? (začátek v 19:30).


TEREZA VOLNÁ | 27. 11. 2013 | Akce FUD

Průvodce světem věcí. Kurátorské přístupy k prezentaci designu.

Pojmem design můžeme označit velké množství oborů, činností a produktů. Přednáška se snažila představit šířku a specifika této problematiky a představit různé kurátorské přístupy k prezentaci designu v současné praxi. Tendence byly ilustrovány jak na příkladech kurátorských aktivit autorky, tak na ukázkách zajímavých českých a světových výstav a projektů. Ačkoli se přednáška dotýkala různých forem designu, těžištěm byl okruh produktového designu a současného šperku.

TEREZA VOLNÁ vystudovala obor produktový design na univerzitách v Plzni a v Ústí nad Labem a dějiny a teorii designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Absolvovala stáž na Universidade do Porto v Portugalsku zaměřenou na umění a design ve veřejném prostoru. Je zakládající členkou a kurátorkou šperkařského sdružení UNOSTO. Jako designérka, teoretička a kurátorka spolupracuje s  firmami, neziskovými a kulturními organizacemi.

IMG_0165  IMG_0160  IMG_0161


Přednáškový cyklus pro Ph.D. studenty FUD | 15. 1. 2014 | Aktuality

Ve středu pro Vás chystáme přednáškový cyklus na FUD UJEP. Čekají Vás tři velmi zajímavé přednášky, a to od umělce Jiřího Černického a slovenských kurátorů a umělců Marii Rišky a Marka Schmidta. Čas bude upřesněn – sledujte plakátky na FUD, FF a PF UJEP a zdejší web. :)


Přednáška Terezy Volné | 27. 11. 2013 | Aktuality

Průvodce světem věcí. Kurátorské přístupy k prezentaci designu.

Přednáška o světě designu, kurátorské praxi a současném vizuálním umění se koná ve středu 27. 11. 2013 od 16:00 v Armaturce, Inkubátor Předlice, Jateční 49, Ústí nad Labem.

Přednáška se pořádána v rámci projektu OP VK Corona Culturae, který je podpořen ESF a státním rozpočtem ČR a je součástí cyklus Přednášek pro doktorské studium.


STANISLAV KOMÁREK | 26. 11. 2013 | Akce FF

KOmarek Fotografie0274

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D.: cestovatel, profesor v oboru filosofie a přírodních věd, antropolog, biolog, popularizátor vědy, literát, esejista a především originální český myslitel překračující hranice vědeckých disciplín, Stanislav Komárek, působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK. Svou přednášku, nazvanou podle slavného románu J. Conrada, Srdce temnoty, věnoval interpretaci změněných stavů vědomí, které lze zakusit v rámci senzorické deprivace a sociální izolace.


VEČERNÍ KUNSTHISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY | 27.11.2013 | Aktuality

PF UJEP, místnost CN 141 přednášky

18:00 JAROSLAV BLÁHA / Abstraktní expresionismus a aleatorická hudba po 2. světové

19:30 MARKÉTA PASTOROVÁ / Standardizace vzdělávacího obsahu výtvarného oboru pro základní vzdělávání. Mají standardy zahrnovat dějiny umění?

Jste srdečně zváni! :)


XAVIERE GALMICHE | 20. 11. 2013 | Akce FF

Ikonografie hlupáků a blbců byl název přednášky prof. Xaviera Galmiche, významného francouzského bohemisty a překladatele. Působí na Centre interdisciplinaire de recherches centre-européennes (CIRCE), Université Paris–Sorbonne – IV. Je zaměřen a středoevropskou literaturu a kulturu. V roce 2012 vydal v České republice monografii Vladimír Holan, bibliotékář Boha.

Přednáška byla součástí cyklu kunsthistorických přednášek pořádaných FF a PF a FUD UJEP v rámci projektu Corona Culturae.

galmiche


LUKÁŠ JABŮREK A JAROSLAV BEJVL | 12. 11. 2013 | Akce FUD

Na Fakultě umění a designu UJEP proběhli další dvě přednášky z cyklu přednášek pro doktorandy konané v rámci projektu Corona Culturae. Tentokrát na akademickou půdu zavítal umělecký ředitel MOSER, a.s. Lukáš Jabůrek a šéfdesignér společnosti Preciosa – Lighting. Designéři prezentovali svoji tvůrčí práci v rámci těchto světoznámých českých firem. Lukáš Jabůrek si připravil přednášku nazvanou Mezi designem a řemeslem, hovořil nejen o práci na zakázku, ale také volné tvorbě v designu skla.

Jaroslav Bejvl nazval svoji přednášku Imaginace dialogu a představil trendy v současném designu světla, také představil svoji tvorbu a prezentaci na festivalu světla SIGNAL, který se konal na podzim v Praze.


Tomáš Hlavenka | 22.10.2013 | Akce FUD

Asistent ateliéru malířství 1 na FaVU VUT v Brně prezentoval v rámci cyklu přednášek pro doktorandy svoji uměleckou tvorbu a tvůrčí přístupy v umění. Na přednášku navázala vernisáž výstavy umělce v H Galerry na FUD UJEP ve 3. patře, kde účastníci přednášky měli možnost vidět samotné originály umělce.

DSCF5979DSCF5973DSCF5980


Petr Motyčka | 11. 6. 2013 | FUD

Umělec a člen skupiny Pode Bal připravil přednášku s názvem „Transgrese veřejného prostoru – umění a provokace“, v rámci které představil současnou uměleckou tvorbu – performance, pseudoreklamní kampaně, politické umění – pracující s prvky provokace, tabu či reflexí situace, kdy se především vztahuje k sociálním a politickým problémům současného světa. Přednáška z cyklu přednášek pro studenty doktorského studia na FUD UJEP se konala se v prostoru Inkubátor Předlice (prostor FUD UJEP pro kulturní a vzdělávací aktivity) a byla tak otevřena nejen studentům univerzity, ale i veřejnosti.


Dušan Záhoranský | 11. 6. 2013 | FUD

Umělec a kurátor Dušan Záhoranský představil v rámci přednášky „Metaspektiva“ pro studenty doktorského studia, které se účastnily i studentky oboru Kurátorská studia na FUD UJEP, principy formy, slova, gesta a zvuku, kterých je využíváno k dorozumívání a samozřejmě i v umělecké tvorbě. Rozlišit, které vizuální mechanizmy akcelerují kritickou reflexi a které nás jen rafinovaně „baví“ – značí podrobit analýze i ohniskový bod, východisko, ze kterého situaci zažíváme.


Václav Janoščík, Jan Zálešák | 23. 5. 2013 | FUD

Na půdě Fakulty umění a designu se konaly 23. 5. 2013 hned dvě přednášky z cyklu přednášek pro studenty doktorského studia FUD UJEP. Pan Václav Janošek ve své přednášce „Současné umění – Po smrti autora a konci umění“ představil hlavní iniciátory myšlenkových figur smrti autora Theodora Adorna, Rolanda Barthese a Michaela Foucoulta a nastínil praktický rozměr jejich představ formou určitých scénářů konce umění a smrti autora.

Jan Zálešák, autor publikace Umění spolupráce, koncipoval jeho příspěvek jako přehled rolí, které umělci plní v současném galerijním provozu a nahlížel identitu „umělců“ a „umělkyň“ jako výsledek komplexní sítě vztahů v poli kulturní produkce. Tento přednáškový cyklus byl doplněn příspěvkem doktoranda Jana Lesáka, který zrekapituloval jeho pobyt v residenčním centru ISCP v New Yorku.


Rostislav Koryčánek | 24. 4. 2013 | FUD

Dlouholetý kurátor Domu umění města Brna, kurátor řady úspěšných výstav a autor knihy Česká architektura v německém Brně: město jako ideální krajina nacionalismu oceněnou nakladatelstvím ERA přednesl na FUD UJEP přednášku „Výtvarná intervence do veřejného prostoru jako způsob proměny užívání města“. Přednáška se konala v rámci cyklu přednášek pro studenty doktorského studia Vizuální komunikace na FUD a byla otevřena dalším studentům i veřejnosti.


Prof. Dr. Johannes Kirschenmann | 1. 3. 2013 | Akce FF

Přednáška v rámci česko-německého kolokvia, Estetické vzdělávání v Platónově jeskyni, pana prof. Kirchenmanna nazvaná O potřebě umění a tělesnosti a komplementarity se uskutečnila na PF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem. Přednáška byla součástí cyklu kunsthistorických přednášek v rámci projektu Corna Culturae.


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2018 Corona Culturae