doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – hlavní kontaktní osoba | michaela.hruba@ujep.cz
Mgr. Michaela Koumarová – manažer projektu | michaela.koumarova@ujep.cz
Bc. Hana Krchovová – ekonomická manažerka projektu | hana.krchovova@ujep.cz
MgA. Adéla Hrušková – asistent manažera projektu | adela.hruskova@ujep.cz
Mgr. Jakub Pátek – odborný garant FF | jakub.patek@ujep.cz
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. – odborný garant FF | martin.nitsche@ujep.cz
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. – odborný garant FUD | tomas.pavlicek@ujep.cz
PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. – odborný garant PF | vera.uhl-skrivanova@ujep.cz


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2024 Corona Culturae