Kontroverze hodnoty / Hodnota kontroverze | 20. 1. - 6. 2. 2015 | Akce FUD

Koncepce projektu, který stojí na kurátorském výběru dokumentace výrazných děl zhruba od doby vzniku děl Marcela Duchampa, tedy od roku 1913 do současnosti. Ta předznamenala a značně ovlivnila vývoj moderního umění především zpochybněním uměleckého artefaktu a zažitého akademického přístupu. Pozornost je zaměřena na díla, která vyvolala mediální rozruch, všeobecnou diskusi, nabourala určité stereotypní vnímání, či ovlivnila vývoj současného umění – a to svou formou, konceptem, případně částkou, za kterou byla vydražena, či zakoupena. Dále výstava sleduje společenský status, kterého se originálním dílům dostalo.
Pojící linií ve výběru jednotlivých děl byla dualita kontroverze určující jejich hodnotu a hodnoty, která určuje jejich kontroverzi. Instalace byla doplněna informativními komentáři a vedla diváka k zamyšlení se nad tím, jakou povahu hodnota vystavených děl vlastně má. Má vůbec smysl pokoušet se jí objektivně měřit či porovnávat? Skrze reflexi jednotlivosti (díla) je tak atakováno povědomí o celku (světě umění).

Autoři projektu, který se nachází na pomezí výstavy a uměleckého, díla byli studenti 1. ročníku oboru Kurátorská studia navštěvující PVK Prezentace uměleckého díla podpořeného v rámci projektu): Sára Davidová, Tereza Havlovicová, Adéla Kopecká, Alena Michálková, Petra Mündelová, Markéta Nováčková, Martina Patočková, Petra Patlejchová, Petra Uhlířová, Jan Vítek a Petra Widžová.

Fotografie: Jiří Dvořák.

 


HODNOTA UMĚNÍ | 20. 1. 2015 | Akce FUD

Mezioborová studentská konference ve spolupráci Fakulty umění a designu, Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty UJEP se konala jako jeden z finálních výstupů PVK Prezentace uměleckého díla (kurz podpořený v rámci projektu OP VK Corona Culturae).

Program konference byl koncipován na dva základní tématické bloky, které se částečně prolínaly. V prvním bloku se přednášející věnovali Finanční hodnotě v umění a druhý blok reflektoval Hodnotu umění v současné společnosti. V rámci finanční hodnoty byla zaměřena pozornost na trh s uměním, konkrétně pak na oceňování současného umění a tvorbu korporátních uměleckých sbírek, dále na fenomén gentrifikace a sociálně-kulturní proměnlivosti oblastí nebo byla připomenuta iniciativa proti nulové mzdě českých umělců. Přechod z prvního do druhého bloku překlenul příspěvek přibližující pohled na Benátské bienále, který hovoří o společenském statusu českého umělce a jeho státem financované účasti. V bloku o hodnotě umění v současné společnosti následovaly příspěvky pohybující se ve filozofickém a estetickém kontextu. Zde byl zařazen příspěvek přibližující téma autonomie a heteronomie umění v souvislosti s transformativní hodnotou v enviromentální estetice. Dále byla nastíněna otázka konstruování významu uměleckého díla jakožto dynamického procesu.

V rámci konference vystoupili: doc.ak.mal. Jiří David, doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D., PhDr. Ludvík Hlaváček, Katherine Kastner, Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Ing. Marek Prokůpek, Bc. Petra Uhlířová, BcA. Jan Vítek, Bc. Petra Widžová.

Za fotografie děkujeme Aleně Michálkové.


Exkurze Znojmo – Mikulov | 29. – 30. 10. 2014 | Akce

Exkurze na jižní Moravu zahrnovala návštěvu zámku ve Vranově nad Dyjí, historického centra Znojma včetně středověké Radniční věži, pozdně gotického kostela sv. Mikuláše a rotundy sv. Kateřiny. Dále pak prohlídku zámku a Dietrichsteinské hrobky v Mikulově a nakonec zámeckého areálu v Lednici. Celkové zaměření exkurze se soustředilo především na dvě věci – na poznání historie a kulturní historie v dané příhraniční oblasti na pomezí Moravy a Rakouska a také na názorné vyložení dějin umění na konkrétních dílech.

Po stránce kulturní historie a stylových proměn v rámci dějin umění exkurze souvisela s předměty Dějiny umění II. (KVV/6041) a Kontexty vizuálního umění I. a II. (KVV/6163), avšak byla koncipována tak, aby byla přínosná také studentům jiných předmětů a oborů, kteří se exkurze zúčastnili.


Co činí současné umění nesrozumitelné | 15. 10. 2014 | Akce FUD

Fakulta umění a designu ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádala studentskou konferenci s názvem Co činí současné umění nesrozumitelné. Konference proběhla 15. 10. 2014 v přednáškovém sále (Aula č. 537) Fakulty umění a designu (Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem).

Umění v tomto ohledu hraje důležitou roli, neexistuje umělecké dílo, které by “něco” nereflektovalo nebo na “něco” nereagovalo. Umění nám pomáhá svět okolo nás vstřebávat a porozumět mu. Ale to pouze tehdy, pokud rozumíme znakům, které se v dané době či situaci vyskytují. Jsme-li účastni dnešní reality, rozumět jim by nemělo být příliš složité. Proč je tedy současné umění tak nesrozumitelné?
Snaha hledat odpovědi na tyto otázky nás vedla k uspořádání konference vybraných kateder Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem napříč fakultami. Jsou to zejména Katedra dějin a teorie umění (FUD), Katedra výtvarné kultury a Katedra výtvarných umění (PF), Katedra historie a Katedra politologie a filosofie (FF), ale byla zpřístupněna i širší veřejnosti.

Více informace zde.

Program konference


KOMUNIKACE OBRAZEM | 22. - 31. 10. 2014 | Akce FUD

Doprovodná výstava ke konferenci „Co dělá současné umění nesrozumitelné“

Vystavující: Jan Boudný, Michaela Hrabová, Martin Krupa, Josef Málek, Štefan Pecko, Veronika Svobodová, Margareta Turčínová

Místo konání: Galerie Rampa Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vernisáž proběhla ve středu 22. 10. 2014 v 17.00 ve 4. patře budovy Fakulty umění a designu UJEP.

Akce byla realizována v rámci PVK Prezentace uměleckého díla.

pozvánka     plakát


Síla regionu | 21. 5. 2014 | Akce FUD

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně se Západočeskou galerií v Plzni pořádají v rámci řešení projektu OP VK pořádali studentskou konferenci s názvem Síla regionu. Konference proběhla 21. 5. 2014 v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni (Pražská 13) jako doprovodná akce výstavy Ze středu ven – umění regionů 1985–2010 (výstavní síň Masné krámy, 1. 4.–8. 6. 2014). Program byl koncipován do dvou základních okruhů, které se zabývaly fenoménem rozvoje regionálních uměleckých scén v širším společenském kontextu. První blok se bude věnoval tématu Výtvarné scény v regionech – kritický regionalismus, druhý se soustředil na Umělecké projevy v posttotalitní společnosti.

→ TZ Sila regionu / → program Sila regionu

Program konference zajištily studentky Kurátorských studií FUD UJEP v rámci předmětu Prezentace uměleckého díla. Akce byla pořádána v rámci projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07./2.2.00/28.0285).

 


KRAKOV, Polsko | 28. - 30. 4. 2014 | Akce

Třídenní zahraniční exkurze do malebného historického města Krakov v Polsku přinesla studentům jedinečnou možnost navštívit jak historické centrum města a jeho památky (hrad Wavel, hl. náměstí s historickými budovami, kostely), tak zdejší muzea a galerie s cennými uměleckými díly. Během exkurze byly navštíveny tyto muzea umění: Muzeum Narodowe – moderní polské umění, Muzeum Czartoryskich – světové umění včetně Dámy s hranostajem od Leonarda da Vinci, International cultural centre Krakow.


KONFERENCE projektu CORONA CULTURAE | | Akce

Projekt Corona Culturae, jehož řešitelem jsou Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta umění a designu UJEP, uspořádal ve vzájemné spolupráci tři mezinárodní konference na témata těmto fakultám blízké (historie a umění, pedagogika umění, vzdělávání, historie umění, teorie umění), čímž došlo k mezioborovému propojení fakult a výuky.

ARS MONTANA / 10. – 11. 4. 2014 / zámeček Větruše, Ústí n. L. / program

OBRAZ V PROSTORU / 10. – 12. 4. 2013 / FUD UJEP, Ústí n. L. / plakát / program

PEDAGOGIKA UMĚNÍ – UMĚNÍ PEDAGOGIKY / 15. – 17. 10. 2012 / PF UJEP, Ústí n. L. /

plakát / program


BERLÍN, Německo | 18. - 20. 4. 2014 | Akce

Ve dnech 16. až 18. dubna 2014 proběhla exkurze do Berlína, jejíž hlavní náplní byly studijní návštěvy několika muzeí a galerií. Exkurze se zúčastnilo 40 studentů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem podpořených v rámci projektu Corona Culturae. Během exkurze jsme se studenty navštívili několik kulturních institucí.   Ve středu 16. 4. 2014 si  studenti prohlédli  navšívili stálou expozici v Bauhaus-Archiv – Museum für Gestaltung, dále stálou  expozici Umění v Berlíně od roku 1945 do dneška; výstavy – Dorothy Iannone / Kurzbiografie, Nik Nowak; Markus Draper v Berlíské galerii a Židovské muzeum. 

Ve čtvrtek 17. 4. 2014 navštívili studenti následující instituce: Neue Nationalgalerie – stálá expozice – Expansion of the Combat Zone / 1968-2000 – světové umění; Altes Museum – stálá expozice – Sbírka řeckořímského umění; Neues Museum – stálá expozice – Egyptské muzeum; Pergamonmuseum – stálá expozice – Sbírka antických památek, Muzeum Blízkého východu, Muzeum islámského umění.

S ohledem na různé studijní zaměření v rámci možnosti částečného individuálního programu někteří studenti dále navštívili následující galerie: Martin-Gropius-Bau – výstava – Ai Weiwei / Evidence;  Gemäldegalerie – stálá expozice – evropské malířství od 13. do 18. století; Boros Collection – expozice současného světového umění; KW Institute of Contemporary Art ); DDR Museum.

V pátek 18. 4. 2014: Berggruen Museum (Schloßstraße 1, Berlín) – stálá expozice – Pablo Picasso, Henri Matisse; Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart  (Invalidenstraße 50-51,Berlín) – stálé expozice – Die Sammlung Marzona; Joseph Beuys; Das Ende des 20. Jahrhunderts es Kommt noch Besser / Ein Dialog mit der Sammlung Marx; výstavy –Susan Philips; Harun Farocki; Wall Works.


Sklizeno / Galerie Rampa, ÚnL | 26. 2. - 14. 3. 2014 | Akce FUD

Realizace studentské výstavy v rámci nově vytvořeného PVK Prezentace uměleckého díla projektu Corona Culturae.

Foto z vernisáže a expozice:


NINA MICHLOVSKÁ / Otto Placht – Brány vnímání | | Akce FF

Kunsthistorická přednáška Niny Michlovské o malíři Otto Plachtovi a k jeho aktuální výstavě v roudnické galerii. Mgr. Michlovská přiblížila a interpretovala tvorbu současnéhočeské malíře a výtvarníka. Přednáška byla doplněna o komentovanou prohlídku výstavy a konala se přímo v expozici, což přineslo studentům jedinečné propojení teorie a konfrontace s originály děl.


JAN KLÍPA / Kresba ve středověké dílenské praxi. Památky “české”kresby ze 14. a 15. století. | 27.2.2014 | Akce FF

Kunsthistorická přednáška realizovaná dr. Janem Klípou byla věnována středověké kresbě, především památkám ze 14. a 15 století na českém území. Jan Klípa působí jako kurátor Sbírky starého umění a tajemník referátu pro vědu a výzkum Národní Galerie v Praze. Zabývá se deskovou malbou 14. a 15. století ve střední Evropě, historiografií a metodologií oboru a vztahu umění a liturgie.

IMG_1409IMG_1411


JAN BIERHANZL / Umění nás vytrhuje ze světa. Estetický exotismus Emmanuela Levinase | 25.2.2014 | Akce FF

Kunsthistorická přednáška dr. Jana Bierhanzla uvedla studenty do filosofie Emmanuela Levinase.

Bierhanzl IMG_0191


Plzeň – Cheb 2014 / Západočeské gotické umění a umění 20. stol. | 18. - 20. 2. 2014 | Akce

Dvoudenní exkurze do Plzně a Chebu připravená pro studenty FF, PF a FUD UJEP pod vedení doc. Ottové byla zaměřena primárně na trojici expozic gotického výtvarného v Plzni, Chebu a Chomutově. Externí výuka vedená doc. Ottovou byla zahájena 20. 3. v dopoledních hodinách návštěvou výstavy „Obrazy krásy a spásy“; Gotika v jihozápadních Čechách, konané v galerii Masné krámy v Plzni. Prohlídka byla komentována autorkou výstavy doc. Ottovou a Mgr. P. Jindrou. Poté následovala komentovaná prohlídka interiéru chrámu sv. Bartoloměje, návštěva expozice tzv. magického realismu 20. století, komentovaná Mgr. Jindrou a studentům byla nabídnuta také možnost návštěvy vernisáže výstavy „Na okraji davu“; Umění a sociální otázka v 19. století.

Druhý den pokračovala exkurze přejezdem do Chebu, kde proběhla komentovaná prohlídka zdejší Galerie výtvarného umění. Část obsahující moderní umění komentoval ředitel galerie Mgr. M. Fišer, gotickou expozici její autorka doc. Ottová. Poté následovala komentovaná prohlídka interiéru kostela sv. Mikuláše. Posledním bodem programu byla návštěva expozice gotického umění Oblastního muzea v Chomutově. Komentované prohlídky se tentokrát ujal PhDr. L. Turčan.


PETR KOUBA / Fenomén romské emigrace | 18.2.2014 | Akce FF

Přednáška s aktuálním názvem Fenomén romské emeigrace se zaměřila na romskou migraci z České republiky v letech 1997 až 2004. Filozof Petr Kouba představil romskou emigraci jako fenomén, který odhaluje limity moderní politické filosofie a nutí k jejich kritickému překročení. Ve světle událostí, které provázely romskou emigraci, byl redefinován vztah mezi státem a populací, zejména pak menšinovou populací. Bylo nastíněno chápání menšin jako dynamického a spontánního faktoru současného sociálního života.

Přednáška se konala na půdě FUD a byla spolupořídána FF UJEP z cyklu kunsthistorických přednášek projektu.

IMG_0187KOuba


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2024 Corona Culturae