Koncepce projektu, který stojí na kurátorském výběru dokumentace výrazných děl zhruba od doby vzniku děl Marcela Duchampa, tedy od roku 1913 do současnosti. Ta předznamenala a značně ovlivnila vývoj moderního umění především zpochybněním uměleckého artefaktu a zažitého akademického přístupu. Pozornost je zaměřena na díla, která vyvolala mediální rozruch, všeobecnou diskusi, nabourala určité stereotypní vnímání, či ovlivnila vývoj současného umění – a to svou formou, konceptem, případně částkou, za kterou byla vydražena, či zakoupena. Dále výstava sleduje společenský status, kterého se originálním dílům dostalo.
Pojící linií ve výběru jednotlivých děl byla dualita kontroverze určující jejich hodnotu a hodnoty, která určuje jejich kontroverzi. Instalace byla doplněna informativními komentáři a vedla diváka k zamyšlení se nad tím, jakou povahu hodnota vystavených děl vlastně má. Má vůbec smysl pokoušet se jí objektivně měřit či porovnávat? Skrze reflexi jednotlivosti (díla) je tak atakováno povědomí o celku (světě umění).

Autoři projektu, který se nachází na pomezí výstavy a uměleckého, díla byli studenti 1. ročníku oboru Kurátorská studia navštěvující PVK Prezentace uměleckého díla podpořeného v rámci projektu): Sára Davidová, Tereza Havlovicová, Adéla Kopecká, Alena Michálková, Petra Mündelová, Markéta Nováčková, Martina Patočková, Petra Patlejchová, Petra Uhlířová, Jan Vítek a Petra Widžová.

Fotografie: Jiří Dvořák.