Na začátku dubna 2013 se otevřela 40 studentům podpořeným z projektu Corona Culturae možnost navštívit kolébku renesančního umění – Florencii. Týdenní exkurzi po obsahové stránce připravil přední český historik umění profesor Jan Royt . Studenti měli možnost vidět nejvýznamnější památky italského umění, jako např. katedrálu Santa Maria del Fiore, Babtisterium, kláštery Santa Croce a Santa Maria Novela. Významné památky italského malířství si studenti prohlédli v galerii Uffizi. V rámci exkurze studenti navštívili i další italská města: Siena a Mantova. Původní záměr, poskytnout studentům možnost vnímat umělecká díla ve svém původním kontextu, byl tedy bezezbytku naplněn a ve výuce tuto zkušenost studenti jistě zúročí.