Mezioborová studentská konference ve spolupráci Fakulty umění a designu, Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty UJEP se konala jako jeden z finálních výstupů PVK Prezentace uměleckého díla (kurz podpořený v rámci projektu OP VK Corona Culturae).

Program konference byl koncipován na dva základní tématické bloky, které se částečně prolínaly. V prvním bloku se přednášející věnovali Finanční hodnotě v umění a druhý blok reflektoval Hodnotu umění v současné společnosti. V rámci finanční hodnoty byla zaměřena pozornost na trh s uměním, konkrétně pak na oceňování současného umění a tvorbu korporátních uměleckých sbírek, dále na fenomén gentrifikace a sociálně-kulturní proměnlivosti oblastí nebo byla připomenuta iniciativa proti nulové mzdě českých umělců. Přechod z prvního do druhého bloku překlenul příspěvek přibližující pohled na Benátské bienále, který hovoří o společenském statusu českého umělce a jeho státem financované účasti. V bloku o hodnotě umění v současné společnosti následovaly příspěvky pohybující se ve filozofickém a estetickém kontextu. Zde byl zařazen příspěvek přibližující téma autonomie a heteronomie umění v souvislosti s transformativní hodnotou v enviromentální estetice. Dále byla nastíněna otázka konstruování významu uměleckého díla jakožto dynamického procesu.

V rámci konference vystoupili: doc.ak.mal. Jiří David, doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D., PhDr. Ludvík Hlaváček, Katherine Kastner, Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Ing. Marek Prokůpek, Bc. Petra Uhlířová, BcA. Jan Vítek, Bc. Petra Widžová.

Za fotografie děkujeme Aleně Michálkové.