HODNOTA UMĚNÍ | 20. 1. 2015 | Akce FUD

Mezioborová studentská konference ve spolupráci Fakulty umění a designu, Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty UJEP se konala jako jeden z finálních výstupů PVK Prezentace uměleckého díla (kurz podpořený v rámci projektu OP VK Corona Culturae).

Program konference byl koncipován na dva základní tématické bloky, které se částečně prolínaly. V prvním bloku se přednášející věnovali Finanční hodnotě v umění a druhý blok reflektoval Hodnotu umění v současné společnosti. V rámci finanční hodnoty byla zaměřena pozornost na trh s uměním, konkrétně pak na oceňování současného umění a tvorbu korporátních uměleckých sbírek, dále na fenomén gentrifikace a sociálně-kulturní proměnlivosti oblastí nebo byla připomenuta iniciativa proti nulové mzdě českých umělců. Přechod z prvního do druhého bloku překlenul příspěvek přibližující pohled na Benátské bienále, který hovoří o společenském statusu českého umělce a jeho státem financované účasti. V bloku o hodnotě umění v současné společnosti následovaly příspěvky pohybující se ve filozofickém a estetickém kontextu. Zde byl zařazen příspěvek přibližující téma autonomie a heteronomie umění v souvislosti s transformativní hodnotou v enviromentální estetice. Dále byla nastíněna otázka konstruování významu uměleckého díla jakožto dynamického procesu.

V rámci konference vystoupili: doc.ak.mal. Jiří David, doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D., PhDr. Ludvík Hlaváček, Katherine Kastner, Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Ing. Marek Prokůpek, Bc. Petra Uhlířová, BcA. Jan Vítek, Bc. Petra Widžová.

Za fotografie děkujeme Aleně Michálkové.


HODNOTA UMĚNÍ | 20. 1. 2015 | Aktuality

program / místo konání: Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Více: Facebook – událost


CO DĚLÁ SOUČASNÉ UMĚNÍ NESROZUMITELNÉ | 22. 10. 2014 | Aktuality FUD

 

Srdečně zveme na studentskou konferenci – FUD UJEP, Aula č. 537, 4. parto.

Program konference

Plakát konference


Co činí současné umění nesrozumitelné | 15. 10. 2014 | Akce FUD

Fakulta umění a designu ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádala studentskou konferenci s názvem Co činí současné umění nesrozumitelné. Konference proběhla 15. 10. 2014 v přednáškovém sále (Aula č. 537) Fakulty umění a designu (Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem).

Umění v tomto ohledu hraje důležitou roli, neexistuje umělecké dílo, které by “něco” nereflektovalo nebo na “něco” nereagovalo. Umění nám pomáhá svět okolo nás vstřebávat a porozumět mu. Ale to pouze tehdy, pokud rozumíme znakům, které se v dané době či situaci vyskytují. Jsme-li účastni dnešní reality, rozumět jim by nemělo být příliš složité. Proč je tedy současné umění tak nesrozumitelné?
Snaha hledat odpovědi na tyto otázky nás vedla k uspořádání konference vybraných kateder Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem napříč fakultami. Jsou to zejména Katedra dějin a teorie umění (FUD), Katedra výtvarné kultury a Katedra výtvarných umění (PF), Katedra historie a Katedra politologie a filosofie (FF), ale byla zpřístupněna i širší veřejnosti.

Více informace zde.

Program konference


Síla regionu | 21. 5. 2014 | Akce FUD

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně se Západočeskou galerií v Plzni pořádají v rámci řešení projektu OP VK pořádali studentskou konferenci s názvem Síla regionu. Konference proběhla 21. 5. 2014 v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni (Pražská 13) jako doprovodná akce výstavy Ze středu ven – umění regionů 1985–2010 (výstavní síň Masné krámy, 1. 4.–8. 6. 2014). Program byl koncipován do dvou základních okruhů, které se zabývaly fenoménem rozvoje regionálních uměleckých scén v širším společenském kontextu. První blok se bude věnoval tématu Výtvarné scény v regionech – kritický regionalismus, druhý se soustředil na Umělecké projevy v posttotalitní společnosti.

→ TZ Sila regionu / → program Sila regionu

Program konference zajištily studentky Kurátorských studií FUD UJEP v rámci předmětu Prezentace uměleckého díla. Akce byla pořádána v rámci projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07./2.2.00/28.0285).

 


VÝZVA na příspěvky / konference SÍLA REGIONU | do 10. 3. 2014 abstrakty! | Aktuality

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem společně se Západočeskou galerií v Plzni pořádají studentskou konferenci s názvem Síla regionu. Konference proběhne 21. 5. 2014 v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni (Pražská 13).
Program je koncipován do dvou základních okruhů, které se zabývají fenoménem rozvoje regionálních uměleckých scén. Abstrakty příspěvků zasílejte do 10. 3. 2014 na e-mail: silaregionu@gmail.com.

První blok: Výtvarná scéna v regionech – kritický regionalismus. Druhý blok: Umělecké projevy v posttotalitní společnosti. Podrobný obsah daných témat a termíny naleznete ZDE.

Konferenci připravují studenti inovovaného PVK Prezentace uměleckého díla v rámci projektu OP VK Corona Culturae.


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2024 Corona Culturae