Martin Ritter, Ph.D.: vyučuje filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
v Praze, působí rovněž ve Filosofickém ústavu AV ČR. Dlouhodobě se věnuje
Benjaminovu myšlení; vydal monografii Filosofie jazyka Waltera Benjamina a dosud
dva svazky Výboru z díla W. Benjamina (Literárně-vědné studie a Teoretické pasáže).

Přednáška se zaměřila na Benjaminovy ranější úvahy. Soustředíme se zejména na otázku ontologického charakteru uměleckého díla a na problém podstaty umělecké kritiky.

Ritter