Kunsthistorická přednáška Niny Michlovské o malíři Otto Plachtovi a k jeho aktuální výstavě v roudnické galerii. Mgr. Michlovská přiblížila a interpretovala tvorbu současnéhočeské malíře a výtvarníka. Přednáška byla doplněna o komentovanou prohlídku výstavy a konala se přímo v expozici, což přineslo studentům jedinečné propojení teorie a konfrontace s originály děl.