Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně se Západočeskou galerií v Plzni pořádají v rámci řešení projektu OP VK pořádali studentskou konferenci s názvem Síla regionu. Konference proběhla 21. 5. 2014 v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni (Pražská 13) jako doprovodná akce výstavy Ze středu ven – umění regionů 1985–2010 (výstavní síň Masné krámy, 1. 4.–8. 6. 2014). Program byl koncipován do dvou základních okruhů, které se zabývaly fenoménem rozvoje regionálních uměleckých scén v širším společenském kontextu. První blok se bude věnoval tématu Výtvarné scény v regionech – kritický regionalismus, druhý se soustředil na Umělecké projevy v posttotalitní společnosti.

→ TZ Sila regionu / → program Sila regionu

Program konference zajištily studentky Kurátorských studií FUD UJEP v rámci předmětu Prezentace uměleckého díla. Akce byla pořádána v rámci projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07./2.2.00/28.0285).