KRISTÝNA BROŽOVÁ / Česlý klasicismus a romantismus v malbě | 13. 2. 2014 | Akce FF

Brozova IMG_1333  IMG_1337 IMG_1335

Ve čtvrtek 13. 2. proběhla na PF UJEP kunsthistorická přednáška Mgr. Kristýny Brožové, absolventky dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době externí kurátorka pro edukační činnost Lektorského oddělení SUDS a SMSU v Národní galerii v Praze. Přednáška s názvem Český klasicismus a romantismus v malbě přiblížila studentům malbu 19. století u nás s odkazy na francouzskou uměleckou scénu.


MARTIN RITTER / Benjaminova filosofická kritika | 11.2.2014 | Akce FF

Martin Ritter, Ph.D.: vyučuje filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
v Praze, působí rovněž ve Filosofickém ústavu AV ČR. Dlouhodobě se věnuje
Benjaminovu myšlení; vydal monografii Filosofie jazyka Waltera Benjamina a dosud
dva svazky Výboru z díla W. Benjamina (Literárně-vědné studie a Teoretické pasáže).

Přednáška se zaměřila na Benjaminovy ranější úvahy. Soustředíme se zejména na otázku ontologického charakteru uměleckého díla a na problém podstaty umělecké kritiky.

Ritter


MAROŠ SCHMIDT A MÁRIA RIŠKOVÁ | 15. 1. 2014 | Akce FUD

Ve středu 15. ledna se uskutečnily hned dvě přednášky odborníků z oblasti designu a teorie designu v rámci přednáškového cyklu pro doktorandy na FUD UJEP. Přednášky však byly otevřeny i dalším studijním oborům a setkali se s nadšením především studentů Kurátorského studia, Vizuální komunikace a Designu.

Od 11 hodin přednášel MAROŠ SCHMIDT (designer, kurátor) o Automobilovém a průmyslovém designu na Slovensku, o Sdružení Ostblok a především o nově vzniklém Muzeum designu v Bratislavě.

Po této prezentaci následovala přednáška MÁRIE RIŠKOVÉ (kurátorka, pedagožka, grafická designérka), která se věnovala Aktuální situaci v oboru Komunikační design na Slovensku i ve světě. Vyzdvihla současné osobnosti z této oblasti, ale i aktivity a nejnovější publikace k danému tématu. Mária Rišková se podílela na nové  ideové a obsahové koncepci Muzea designu v Hurbanovych kasárňach v Bratislavě, kterou zde též odprezentovala (muzeum ve fázi vzniku).


MAGDALENA ČURDOVÁ | | Akce FUD

Navrhování interiérů v praxi

Úzce profilovaná přednáška pro studenty designu a studenty doktorského studia Vizuální komunikace na FUD UJEP se věnovala současné praxi navrhování designu interiérů. MgA. Magdalena Čurdová se věnuje produktovému designu a designu interiérů a v roce 2011 získala za sadu svítidel LUMEN cenu Good Design Award a ABB 20design11. V řadě svých realizací spolupracuje s designérkou Terezou Matyáškovou a je designérkou ve studiu Mančaft.

 curdova  IMG_0176  IMG_0177


KUNSTHISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA RICHARDA BIEGELA | 7. 1. 2014 | Akce FF

V úterý 7. ledna 201 se konala na půdě Fakulty umění a designu UJEP odborná přednáška PhDr. RICHARDA BIEGELA,Ph.D. Přednášla nesla název Nové ve starém a byly představeny jak špatné tak i dobré příklady současné architektury vstupující do památkového prostředí především z českého prostředí. PhDr. R. Biegel, Ph. D. pracuje v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakultyUniverzity Karlovy a byl odborným garantem tématu Národního památkového ústavu Nové ve starém, Současná architektura a historické město. Přednášky se účastnili studenti z oborů Kulturně historická regionalistika -stavební historie, Kurátorská studia, doktorandi FUD i FF UJEP, pedagogové, ale i studenti designu a veřejnost.

Biegel IMG_0175


KUNSTHISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY / BLÁHA / PASTOROVÁ | 27. 11. 2013 | Akce FF

Ve večerních hodinách se na PF UJEP v ulici České mládeže 8 (Ústí n. L., místnost CN 141) konaly další dvě přednášky z cyklu kunsthistorických přednášek pořádaných v rámci projektu. Přednášející pan JAROSLAV BLÁHA si připravil příspěvek s názvem Abstraktní expresionismus a aleatorická hudba po 2. světové válce (začátek 18:00). Přednášející paní MARKÉTA PASTOROVÁ sevěnovala otázce současného výtvarného vzdělávání a nazvala přednášku Standardizace vzdělávacího obsahu výtvarného oboru pro základní vzdělávání. Mají standardy zahrnovat dějiny umění? (začátek v 19:30).


TEREZA VOLNÁ | 27. 11. 2013 | Akce FUD

Průvodce světem věcí. Kurátorské přístupy k prezentaci designu.

Pojmem design můžeme označit velké množství oborů, činností a produktů. Přednáška se snažila představit šířku a specifika této problematiky a představit různé kurátorské přístupy k prezentaci designu v současné praxi. Tendence byly ilustrovány jak na příkladech kurátorských aktivit autorky, tak na ukázkách zajímavých českých a světových výstav a projektů. Ačkoli se přednáška dotýkala různých forem designu, těžištěm byl okruh produktového designu a současného šperku.

TEREZA VOLNÁ vystudovala obor produktový design na univerzitách v Plzni a v Ústí nad Labem a dějiny a teorii designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Absolvovala stáž na Universidade do Porto v Portugalsku zaměřenou na umění a design ve veřejném prostoru. Je zakládající členkou a kurátorkou šperkařského sdružení UNOSTO. Jako designérka, teoretička a kurátorka spolupracuje s  firmami, neziskovými a kulturními organizacemi.

IMG_0165  IMG_0160  IMG_0161


STANISLAV KOMÁREK | 26. 11. 2013 | Akce FF

KOmarek Fotografie0274

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D.: cestovatel, profesor v oboru filosofie a přírodních věd, antropolog, biolog, popularizátor vědy, literát, esejista a především originální český myslitel překračující hranice vědeckých disciplín, Stanislav Komárek, působí na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK. Svou přednášku, nazvanou podle slavného románu J. Conrada, Srdce temnoty, věnoval interpretaci změněných stavů vědomí, které lze zakusit v rámci senzorické deprivace a sociální izolace.


XAVIERE GALMICHE | 20. 11. 2013 | Akce FF

Ikonografie hlupáků a blbců byl název přednášky prof. Xaviera Galmiche, významného francouzského bohemisty a překladatele. Působí na Centre interdisciplinaire de recherches centre-européennes (CIRCE), Université Paris–Sorbonne – IV. Je zaměřen a středoevropskou literaturu a kulturu. V roce 2012 vydal v České republice monografii Vladimír Holan, bibliotékář Boha.

Přednáška byla součástí cyklu kunsthistorických přednášek pořádaných FF a PF a FUD UJEP v rámci projektu Corona Culturae.

galmiche


LUKÁŠ JABŮREK A JAROSLAV BEJVL | 12. 11. 2013 | Akce FUD

Na Fakultě umění a designu UJEP proběhli další dvě přednášky z cyklu přednášek pro doktorandy konané v rámci projektu Corona Culturae. Tentokrát na akademickou půdu zavítal umělecký ředitel MOSER, a.s. Lukáš Jabůrek a šéfdesignér společnosti Preciosa – Lighting. Designéři prezentovali svoji tvůrčí práci v rámci těchto světoznámých českých firem. Lukáš Jabůrek si připravil přednášku nazvanou Mezi designem a řemeslem, hovořil nejen o práci na zakázku, ale také volné tvorbě v designu skla.

Jaroslav Bejvl nazval svoji přednášku Imaginace dialogu a představil trendy v současném designu světla, také představil svoji tvorbu a prezentaci na festivalu světla SIGNAL, který se konal na podzim v Praze.


Budapešt a Ostřihom / Maďarsko | 22. – 24. 10. 2013 | Akce

Třídenní exkurze do Budapešti začala dne 22. 10. cestou z Ústí n. L. do Budapešti, kde jsme společně v odpoledních hodinách absolvovali prohlídku Muzea výtvarných umění. Následující den jsme uskutečnili společnou prohlídku historické expozice Národního muzea a odpoledne pak Maďarské národní galerie. Poslední den, 24. 10. jsme z Budapešti přejeli do Ostřihomi, kde následovala opět společná prohlídka katedrály a Křesťanského muzea.


Tomáš Hlavenka | 22.10.2013 | Akce FUD

Asistent ateliéru malířství 1 na FaVU VUT v Brně prezentoval v rámci cyklu přednášek pro doktorandy svoji uměleckou tvorbu a tvůrčí přístupy v umění. Na přednášku navázala vernisáž výstavy umělce v H Galerry na FUD UJEP ve 3. patře, kde účastníci přednášky měli možnost vidět samotné originály umělce.

DSCF5979DSCF5973DSCF5980


EXKURZE DO BENÁTEK A PADOVY 2013 | 7. - 13. 10. 2013 | Akce

Exkurze byla zahájena 7. 10. 2013 odjezdem od Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v 19:30. V ranních hodinách jsme přijeli 8. 10. 2013 do Benátek a následovala prohlídka města s výkladem k celkové historii a jednotlivým uměleckým památkám. Druhý den (9. 10. 2013) byl zahájen návštěvou 55. ročníku benátského bienále s názvem Il Pallazo Enciclopedico, a to v části expozice v Giardini. Třetí den exkurze (10. 10. 2013) byla navštívena druhá část expozice benátského bienáleArsenale. Čtvrtý den (11. 10. 2013) se část studentů vydala na prohlídku ostrovů v benátské laguně Murano, Burano, Torcello, kde shlédli řadu unikátních památek jako např. kostely s. Donáto, s. Fosca. a baziliku na ostrově Torcello. Část studentů se vydala do Benátek projít si ukázky speciálních národních pavilonů a přidružených expozic, ale také navštívili výstavy v Galeria dell´ Accademia či sbírky v Peggy Guggenheim museum.

V sobotu 12. 10. 2013 jsme ukončili ubytování v Benátském Mestre a vydali se do 40 kilometrů vzdáleného města Padova. V Padově jsme začali prohlídkou kostela delli Eremitani, následovala procházka starým městem až do centra na prohlídku Pallazo dela ragione, následovala prohlídka baptisteria při padovském dómu a pak jsme pokračovali ke kostelu sv. Antonína Paduánského, vynikající stavbě italské gotiky. Následovala prohlídka kaple Scrovegni a poté si studenti mohli navštívit ještě Muzeo archeologico.


Petr Motyčka | 11. 6. 2013 | FUD

Umělec a člen skupiny Pode Bal připravil přednášku s názvem „Transgrese veřejného prostoru – umění a provokace“, v rámci které představil současnou uměleckou tvorbu – performance, pseudoreklamní kampaně, politické umění – pracující s prvky provokace, tabu či reflexí situace, kdy se především vztahuje k sociálním a politickým problémům současného světa. Přednáška z cyklu přednášek pro studenty doktorského studia na FUD UJEP se konala se v prostoru Inkubátor Předlice (prostor FUD UJEP pro kulturní a vzdělávací aktivity) a byla tak otevřena nejen studentům univerzity, ale i veřejnosti.


Dušan Záhoranský | 11. 6. 2013 | FUD

Umělec a kurátor Dušan Záhoranský představil v rámci přednášky „Metaspektiva“ pro studenty doktorského studia, které se účastnily i studentky oboru Kurátorská studia na FUD UJEP, principy formy, slova, gesta a zvuku, kterých je využíváno k dorozumívání a samozřejmě i v umělecké tvorbě. Rozlišit, které vizuální mechanizmy akcelerují kritickou reflexi a které nás jen rafinovaně „baví“ – značí podrobit analýze i ohniskový bod, východisko, ze kterého situaci zažíváme.


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2024 Corona Culturae